Bedrijventerreinen en kantorenwijken zijn belangrijke motoren in de stedelijke economie. Er is echter veel kritiek op de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen en op de manier waarop ondernemers met de ruimte omgaan. Bij bedrijventerreinen blijft de herstructureringsopgave actueel. Plannen voor de aanpak maken we altijd in nauwe samenwerking met de gemeente, maar vooral ook met de vastgoedeigenaren en de op het terrein gevestigde ondernemers. Door daarbij nadrukkelijk de stedenbouwkundige en financiële expertise te betrekken, komen we tot haalbare plannen.

Bij de kantorenwijken staan vooral de leegstand (en daarmee verval) en het monotone uiterlijk ter discussie. Met name kantoororganisaties zijn bovendien op zoek naar locaties met een grotere variatie aan functies en multimodale bereikbaarheid. Veel van de bestaande gebouwen en kantorenlocaties kunnen daar niet aan voldoen. De uitdaging is om hier baanbrekende oplossingen te vinden om deze werklocaties nieuw leven in te blazen. In sommige gevallen zal de conclusie moeten zijn dat alleen een functieverandering de oplossing is.

Nadere informatie bijvoorbeeld in onderstaande blogs (klik op de titel):

Herstructurering van bedrijventerreinen: juist ook innoveren!

Master planning for airport cities: the factors of success

Segmentatie van werklocaties: goed voor ruimte en economie

Cultuur en bedrijventerreinen