Een deel van de publicaties is te vinden op SlideShare.net en ResearchGate.net en als blogs op LinkedIn.

Science parks, campussen en innovatiedistricten

 • Dinteren, Jacques van (2007), Science parks en universiteiten: worden we er wijzer van? In Real Estate Magazine, oktober, pp. 26 – 31.
 • Dinteren, Jacques van (2009), Science parks: economic engines or a real estate concept? In: Real Estate Research Quaterly, September, pp. 20 – 24.
 • Dinteren, Jacques van (2009), Science parks: economic engines or a real estate concept? Paper for the ERES-conference 2009, Stockholm, 25 – 27 June 2009.
 • Dinteren, Jacques van, Debbie Pfaff (2011), Science park: innovatie of imago? In: Real Estate Magazine, no. 32, pp. 32 – 37.
 • Dinteren, Jacques van (2012), Science parks in The Netherlands. Stimulating innovation or just iconic for firms? 41st Annual Conference of Regional Science Association International, British and Irish Section, Galway, Ireland, August 2012.
 • Dinteren, Jacques van, Willem Keeris (2013), Durf te investeren in vastgoed waar research wordt verricht. In: Financieel Dagblad, 7 oktober, pag. 8.
 • Dinteren, Jacques van, Willem Keeris (2014), Innovatie vraagt om investeren in R&D-vastgoed. In: Real Estate Research Quaterly, april, pp. 26 – 34.
 • Dinteren, Jacques van, Frank Werner and Laurens Tait (2017), Managing the ecosystem. Paper for the world conference of the International Association of Science Parks and Innovation Areas (IASP) in Istanbul, September 2017.
 • Dinteren, J., P. Jansen en N. Lettink (2017), Ruimte voor kennisontwikkeling. Van science park tot innovatiedistrict. In: Management en Organisatie, 3 / 4, pp. 65 – 82.
 • Dinteren, Jacques van, and Paul Jansen (2018), The role of universities in Innovation Districts. Paper for the world conference of the International Association of Science Parks and Innovation Areas (IASP) in Isfahan, Iran, September 2018.
 • Bridges, Tom, P. Jansen and Jacques van Dinteren (2019), The emergence of innovation districts in the United Kingdom: progress and lessons. Paper for the 36th world conference of the International Association of Science Parks and Innovation Areas (IASP) in Nantes (France), September 2019.
 • Dinteren, Jacques van, Paul Jansen (2019), The 4th Industrial Revolution: considerations for science parks to remain competitive. Paper for the 36th world conference of the International Association of Science Parks and Innovation Areas (IASP) in Nantes (France), September 2019.

Kantoren, zakelijke en professionele dienstverleners

 • Burg, J. ter, J. van Dinteren (1982), De rol van de kantorensector in het regionaal-economisch en spreidingsbeleid. In: De Europese Gemeente, no.12, pp. 35 – 41.
 • Dinteren, J.H.J. van (1985), Kantoren in middelgrote Brabantse Steden. In: Noord-Brabant, pp. 207 – 209, 257 – 260, 285 – 287.
 • Dinteren, J.H.J. van, H.W. ter Hart (1986), Geografie en kantoren 1985. Verslag van een congres gehouden te Nijmegen op 29 november 1985. Amsterdam, Nijmegen: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Geografisch Instituut Katholieke Universiteit.
 • Dinteren, J.H.J. van (1986), De vestigingsplaats van dienstverlenende kantoren. , In: Stedebouw en Volkshuisvesting, pp. 141 – 150.
 • Dinteren, J.H.J. van (1986), Kantoren in oude wijken hebben goede kansen. In: Bouw, 20 december 1986, pp. 46 – 48.
 • Dinteren, J.H.J. van (1986), Commerciële kantoren en Nederlandse steden. In: Geografisch Tijdschrift, pp. 263 – 272.
 • Dinteren, J.H.J. van, R.F. Reitsma (1986), Kantoorondernemers en vestigingsplaatskeuze. Nijmegen: Geografisch Instituut, Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • Dinteren, J.H.J. van, P.W. Daniels (1987), Brabant heeft aantoonbare potenties in de intermediaire dienstensector. In: Brabant-Regionaal no. 3, pp. 16 – 19.
 • Dinteren, J.H.J. van (1987), Kantoren blijven in de binnenstad. In: Bouw, 7 augustus, pp. 36 – 38.
 • Dinteren, J.H.J. van (1987), Een goede kantoorlocatie, maar minder geschikte gebouwen. In: Gemeentewerken, pp. 52 – 54.
 • Dinteren, J.H.J. van (1987), The role of business service offices in the economy of medium-sized cities. In: Environment and Planning A, pp. 669 – 686.
 • Dinteren, J.H.J. van (1987), De dynamiek in kantoorlocaties in middelgrote steden. In: Planologische Discussiebijdragen, pp. 201 – 207. Delft.
 • Dinteren, J.H.J. van (1987), Zakelijke diensten in Noord-Brabant. In: Noord-Brabant, pp. 265 – 269.
 • Dinteren, J.H.J. van (1988), Regionale verschillen in internationalisatie in de zakelijke dienstverlening. In: Planologische Discussiebijdragen, pp. 161 – 170. Delft.
 • Dinteren, J.H.J. van (1988), De regionale dimensie van internationale dienstverlening. In: Economisch Statistische Berichten, pp. 528 – 530.
 • Dinteren, J.H.J. van, E.C.I. Kraan (1988), De betekenis van zakelijke diensten. In: Economisch Statistische Berichten, pp. 431 – 435.
 • Dinteren, J.H.J. van (red., 1988), Stuwende diensten en regionale ontwikkelingen. Geoplancursus, 17 en 24 maart te Utrecht. Amsterdam: Geoplan.
 • Dinteren, J.H.J. van (1989), Zakelijke diensten en middelgrote steden. Een vergelijkend onderzoek naar de vestigingsplaatskeuze en het functioneren van zakelijke dienstverleningsbedrijven in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Nijmegen: dissertatie Katholieke Universiteit (ook verschenen als Nederlandse Geografische Studies no. 90. Amsterdam/Nijmegen: KNAG/Geografisch Instituut, Katholieke Universiteit).
 • Dinteren, J.H.J. van (1989), Kantorenonderzoek in Nederland. In: Geografisch Tijdschrift, pp. 98 – 108.
 • Dinteren, J.H.J. van, H.I. van Staveren (1989), Een beleid voor zakelijke diensten. In: Economisch Statistische Berichten, pp. 256 – 259.
 • Dinteren, J.H.J. van (1989), Middelgrote steden als kantorencentra. In: Vastgoed, pp. 532 – 537.
 • Dinteren, J.H.J. van (1989), Vestigingsplaatsaspecten van de kantorensector in middelgrote steden. In: Vastgoed, pp. 479 – 483.
 • Dinteren, J.H.J. van (1991), Zakelijke dienstverlening. In: Planologische kengetallen. Samsom Uitgeverij (losbladige uitgave).
 • Daniels, P.W., J.H.J. van Dinteren, M.C. Monnoyer (1992), Consultancy services and the urban hierarchy in Europe. In: Environment and Planning A, pp. 1731 – 1748.
 • Dinteren, J.H.J. van, J. Bonamy, C. Sauviat en P. Wood (red.; 1994), Business services. Special issue of Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie.
 • Dinteren, J.H.J. van, J. Meuwissen (1994), European outlook: business services in the core area of the European Union. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie.
 • Dinteren, Jacques van, Philip Tidd (1999), Kantoorontwikkelingen bij HST-stations. In: Vastgoedmarkt, februari, pp. 69 – 71.
 • Dinteren, Jacques van (2004), De zakelijke dienstverlening als speerpuntsector in het Nijmeegs economisch beleid? In: De Gelderlander, 18 oktober 2004.

Locatie- en gebiedsontwikkeling

 • Dinteren, J.H.J. van, D. Hendricks, A. Ruigrok (1993), Centrummanagement. De verbetering van het ‘product’ binnenstad. In: Geografie, maart, pp. 24 – 27.
 • Dinteren, Jacques van, Mario Fancello (1994), The high speed train system, urban developments and real estate. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, pp. 165 – 170.
 • Dinteren, J.H.J. van, M. Fancello (1994), De hoge snelheidstrein en vastgoed. In: VastGoedMarkt, 11 maart, pp. 41.
 • Dinteren, J.H.J. van, M. Fancello (1994), Hoge snelheidstreinen en de herstructurering van stationsomgevingen. In: Stedebouw en Volkshuisvesting, no. 3, pp. 33 – 35.
 • Dinteren, Jacques van (1995), Samenwerking in Nederlandse gemeenten: centrummanagement als voorbeeld. In: Helga Fassbinder (red.), Stedelijke planvorming als co-productie. Eindhoven, Technische Universiteit (reeks Bouwstenen).
 • Meijenfeldt, Ernst von, Jacques van Dinteren, Edwin Santhagens (2004), Kloosterstraat: een intensief en innovatief bedrijventerreinconcept. In: Nova Terra, no. 1, pp. 6 – 11.
 • Dinteren, Jacques van, Hans-Lars Boetes (2005), Cultuurhistorisch vastgoed en de markt. In: Real Estate Magazine, no. 38, maart, pp. 47 – 52.
 • Dinteren, Jacques van, Huub Kloosterman (2005), De herontwikkelingsmogelijkheden van Stadshavens Rotterdam. In: PropertyNL, no. 5, mei.
 • Dinteren, Jacques van (2006), Grote en grootse projecten. In: Real Estate Magazine, september 2006, p. 58.
 • Dinteren, Jacques van (2007), Locatiesynergie bij stationsontwikkelingen: stoeien rond stations. In: Real Estate magazine, juni/juli, pp. 54 – 55.
 • Dinteren, Jacques van (2008), Centrum Birmingham is om. In: PropertyNL, nr. 4, pp. 72 – 75.
 • Dinteren, Jacques van (2008), Transformation act. In: Property EU, nr. 2, p. 78.
 • Krabben, Erwin van der, Jacques van Dinteren (2008), Voorkeursrecht gemeenten overbodig. In: NRC, 22 augustus.
 • Dinteren, Jacques van, Erwin van der Krabben (2008), Stedelijke gebiedsontwikkeling: donkere wolken aan de horizon. In: Real Estate Magazine, nr. 61, december, pp. 18 – 22.
 • Dinteren, Jacques van, en Erwin van der Krabben (2009), Geldgebrek bedreigt bouw. In: Financieel Dagblad, 3 januari.
 • Dinteren, Jacques van, Erwin van der Krabben, Jaap de Kruif (2009), Geen revolutie op de grondmarkt. In: PropertyNL nr.4, 6 maart, pp. 27 – 29.
 • Aar, Urban van, Jacques van Dinteren (2010), Een stevig fundament is flexibel. Marketing en stedenbouw geïntegreerd beschouwd. In: Real Estate Magazine, 69, pp. 21 – 25.
 • Dinteren, Jacques van (2010), Hoe werken we straks? En waar? In: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 04, pp. 40 – 45.
 • Dinteren, Jacques van, Erwin van der Krabben (2010), Ex ante evaluatie grondexploitatiewet. In: Openbaar Bestuur, januari, pp. 10 – 14.
 • Dinteren, Jacques van, Erwin van der Krabben (2011), Het Nieuwe Werken: meer dan werkplek en inrichting. In Real Estate Magazine, september.
 • Dinteren, Jacques van (2011), Ontdek de toekomstige werkplek. In: FMI (Facility Management Informatie tijdschrift), 11, pp. 24 -27.
 • Dinteren, Jacques van (2011), Het laatste woord: na zeven magere jaren. In: The Lighthouse Club Nederland 1961 – 2011, pp. 140 – 142.
 • Dinteren, Jacques van, Herma Harmelink e.a. (2013). Ruimtelijke gevolgen nieuwe werkvormen. In: Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening, no. 4, pp. 46 – 49.

Bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen

 • Dinteren, J.H.J. van, M. van Lieshout (1990), Dynamiek van de bedrijvigheid op binnenstedelijke bedrijfsterreinen. In: Planologische Discussiebijdragen, pp. 221 – 230. Delft.
 • Dinteren, J.H.J. van (1991), Bedrijfsterreinbeleid. De jaren negentig. In: Stedebouw en Volkshuisvesting, pp. 23 – 26.
 • Dinteren, Jacques van, Jaco Meuwissen (1995), herstructurering van bedrijventerreinen: drie voorbeeldplannen bekeken. In: Rooilijn, no. 1, pp. 31 – 36.
 • Dinteren, J.H.J. van, J.J.C. Adriaansen, D. Polman (1996), Schoorvoetend samenwerken: bedrijfsregio’s als concept. In: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, nr.2, pp. 47 – 52.
 • Dinteren, Jacques van, Barrie Needham (2000), Parkmanagement als instrument voor behoud vastgoedwaarde. In: Vastgoedmarkt, april, pp. 6 – 7.
 • Dinteren, Jacques van (2000), Umstrukturierung: eine grosse Aufgabe. In: Europlan – Informationen zur Stadt- und Regionalentwicklung, nr. 1, pp. 6 – 7.
 • Dinteren, Jacques van, Ernst von Meijenfeldt, Arjan Brink (2000), Intensivering ruimtegebruik en bedrijventerreinen. In: Rooilijn, nr. 2, pp. 87 – 93.
 • Dinteren, Jacques van, Stijn Weijermars (2001), Zorgvuldig ruimtegebruik en de ondernemer. In: Nova Terra, nr. 1, pp. 26 – 30.
 • Dinteren, Jacques van, Peter de Kruijk (2002), Zorgvuldiger ruimtegebruik en bedrijfsgebouwen. In: Real Estate Magazine, nr. 21, pp. 18 – 21.
 • Dinteren, Jacques van (2003), Zorgvuldig met oude bedrijventerreinen. In: Nova Terra, nr. 3, pp. 38.
 • Dejonghe, Carl, Jacques van Dinteren, Guy Vloebergh (2003), Anders omgaan met bedrijfsruimte in Gent. In: Ruimte en Planning, nr. 1, pp. 11 – 27.
 • Dinteren, Jacques van (2003), Engelse business parks: de lessen. In: Real Estate Magazine, nr. 29, pp. 20 – 25.
 • Dinteren, Jacques van, Olaf Koops (2005), Rekenen aan werklocaties. In: Real Estate Magazine, no. 4, september, pp. 20 – 23.
 • Dinteren, Jacques van (2007), Een nieuw type werklocatie: “Enjoy Work” als leidend principe. In Real Estate Magazine, februari, pp. 24 – 29.
 • Dinteren, Jacques van (2007), Kwaliteit op bedrijventerreinen: Engelse business parks als hét voorbeeld? In W.F. Schaefer en R.R.M. Gordon (red.), Richtingen in gebiedsontwikkeling. Tilburg, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.
 • Dinteren, Jacques van (2008), Leegstand. Waar dan? In: PropertyNL, nr. 1, pag. 26 – 29.
 • Dinteren, Jacques van (2008), Bedrijven als sprinkhanenplaag. Duurzaamheid bij bedrijventerreinen breed beschouwd. In: Real Estate Magazine, nr. 57, pp. 30 – 33.
 • Dinteren, Jacques van (2008), Ruimte=geld. Kwaliteit bedrijventerreinen kan beter. In: PropertyNL, nr. 14, pp. 42 – 43.
 • Dinteren, Jacques van (2008), Bedrijventerreinen als speelveld. Oratie Rijksuniversiteit Groningen, 24 juni. Nijmegen: Royal Haskoning.
 • Dinteren, Jacques van (2008), Bedrijventerreinen als speelveld. In: PropertyNL, nr. 11, pp. 24 – 26.
 • Dinteren, Jacques van, Erwin van der Krabben (2008), Probleem oude bedrijventerreinen nog niet opgelost. In: RO-magazine, nr. 10, pp. 39 –
 • Dinteren, Jacques van, Erwin van der Krabben (2008), Hoop voor oude bedrijventerreinen. In: Cobouw, 19 september.
 • Dinteren, Jacques van, Erwin van der Krabben (2008), Herstructurering bedrijventerreinen. Tour de force voor een taskforce. In: Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, nr. 6, pp. 52 – 55.
 • Dinteren, Jacques van (2009), Bedrijventerreinen: behandelen als een woonwijk. In: Congresreader Bedrijventerreinen: tijd voor ruimtelijke kwaliteit, pp. 11 – 15. Groningen: Geo Promotion.
 • Dinteren, Jacques van (2009), Sterkere regionale aanpak van bedrijventerreinenbeleid noodzakelijk. In: Openbaar Bestuur, april, pp. 18 – 23.
 • Krabben, Erwin van der, Jacques van Dinteren (2010), Public development of industrial estates in the Netherlands: political debate and alternative strategies. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 101, no. 1, pp. 91 – 99.
 • Dinteren, Jacques van, en Frank Legters (2010), Bedrijventerreinmanagement is geen PPS. In: RO Magazine, mei, pp. 33 – 35.
 • Dinteren, Jacques van, (2010), Regionale aanpak bedrijventerreinbeleid. In: Openbaar Bestuur, april, pp. 18 – 23.
 • Dinteren, Jacques van (2010), vraagt elk verouderd bedrijventerrein om spoedeisende hulp? Het meten van de kwaliteit op verouderde bedrijventerreinen. In: Real Estate Magazine nr. 72, October, pp. 17 – 21.
 • Dinteren, Jacques van, Henk Verschoor en Evert Wendelaar Bonga (2010), Gronduitgifte anders. In: Bedrijfsterrein, September, pp. 60 – 61.
 • Fonds, Thessa; Jolanda Bos; Jacques van Dinteren;  Linters (2011), Revitalisering met behoud van erfgoed: bezint eer ge begint! In: Handboek voor waterfrontontwikkeling in kleine en middelgrote steden, pp. 84 – 101. Gent (B): ROI.
 • Jacques van Dinteren (2012), De hoogte van grondprijzen van bedrijventerreinen. In: Economisch Statistische Berichten, jaargang 97 (4641), 17 augustus 2012, pp. 470 – 473.
 • Dinteren, Jacques van, Hans Büchi e.a. (2014), Slim omgaan met logistiek op bedrijventerreinen. Antwerpen: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.
 • Dinteren, Jacques van (2015) De financiële situatie rond bedrijventerreinen. In: Naar hogere grondprijzen voor bedrijventerreinen. In: Erwin van der Krabben, Cees-Jan Pen en Frank de Feijter (red.), De markt voor bedrijventerreinen, pag. 141 -152. Den Haag: Platform31.
 • Dinteren, Jacques van, et al. (2015), Segmentatie van werklocaties. In: Ruimte, december, pp. 44 – 49.

Winkelcentra en consumentengedrag

 • Dinteren, J. van (1978), Parkeernotities: een onderzoek bij de winkeliers in de Nijmeegse binnenstad. Nijmegen: Stichting Nijmegen City.
 • Dinteren, J. van, S. Grit (1978), De hiërarchie van winkelcentra. Een onderzoek in Nijmegen. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Geografisch Instituut.
 • Dinteren, J. van, C. van Ginneken, S. Grit (1980), Binnenstad en stadsdeelcentrum: concurrerend of elkaar aanvullend? Een onderzoek in Nijmegen. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Geografisch Instituut.
 • Dinteren, J. van, S. Grit, L. Jansen (1983), Nijmeegse binnenstadsproblemen opnieuw onderzocht: verkeersproblematiek en concurrerende winkelcentra. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Geografisch Instituut.
 • Dinteren, J.H.J. van (1984), Ontwikkelingen in en rond het hoofdwinkelcentrum van Nijmegen. In: K. Brouwer c.s. (red.), Wonen en werken in het Nijmeegse, pp. 49 – 57. Assen: Van Gorcum & Comp. Dinteren, J.H.J .van (1984), Dalend aandeel van het openbaar vervoer in het woon-winkelverkeer te Nijmegen. Gevolg van het Tarievenplan 1984 – 1987? In: Verkeerskunde, pp. 444 – 449.
 • Dinteren, J.H.J. van (1984), Effecten van parkeermaatregelen op consumentengedrag. In: Verkeerskunde, pp. 12 – 15.
 • Dietvorst, A.G.J., J.H.J. van Dinteren (1984), Marktbezoek als vrijetijdsbesteding. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Geografisch Instituut.
 • Dinteren, J.H.J. van, A.G.J. Dietvorst (1984), Marktdag ook winkeldag? Een onderzoek naar het markt- en winkelbezoek in de Nijmeegse binnenstad. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Geografisch Instituut.
 • Dietvorst, A.G.J., J.H.J. van Dinteren (1985), Marktbezoek: meer dan kopen alleen. In: Recreatie & Toerisme, pp. 58 – 63.
 • Dinteren, J.H.J. van (1989), Recreatief winkelen: oude wijn in nieuwe zakken? In: Recreatie & Toerisme, pp. 326 – 329.
 • Beetz, F.P. van, J.H.J. van Dinteren, N.H.M. Tetteroo (1989), Recreatief winkelen en de binnenstad: een uitdaging voor binnenstedelijk beleid. In: Planologische Discussiebijdragen, pp. 59 – 66. Delft.
 • Dinteren, J.H.J. van, N.H.M. Tetteroo (1990), Kwaliteitswinkelen: een kans voor binnensteden? In: Stedebouw en Volkshuisvesting, pp. 4 – 11.
 • Dinteren, J.H.J. van (1990), Winkel en omgeving. In: Tijdschrift voor Marketing, september 1990, pp. 26 – 32.
 • Dinteren, J.H.J. van (1990), Centrummanagement: een nieuwe vorm van PPS? In: Stedebouw en Volkshuisvesting, december, pp. 19 – 23.
 • Dinteren, J.H.J. van (1990), Centrummanagement: een organisatiekader voor binnenstedelijke productverbetering. In: Vastgoed, pp. 39 – 41.
 • Dinteren, J.H.J. van (1990), De vijf B’s van centrummanagement. In: Bouw, 9, februari, pp. 22 – 23.
 • Dinteren, J.H.J. van (1991), Parkeermaatregelen en de winkeliers. In: Verkeerskunde nr. 3, pp. 40 – 44.
 • Dinteren, J.H.J. van, D. Hendricks, A. Ruigrok (1992), Veel haken en ogen aan professioneel management van binnensteden. In: Vastgoedmarkt, 13 maart, pp. 38, 40.
 • Dinteren, J.H.J. van, D. Hendricks, A. Ruigrok (1992), City – centre management. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, pp. 138 – 144.
 • Dinteren, J.H.J. van (1992), Veel haken en ogen aan professioneel management van binnensteden. In: VastGoedMarkt, 13 maart, pp. 38.
 • Dinteren, J.H.J. van (1993), Stadscentrummanagement. In: Stedelijk beheer. VUGA.
 • Dinteren, J.H.J. van (1995), Verbetering binnenstad zaak van alle betrokkenen. In: Tilburg Magazine, no. 1, pp. 11 – 13.
 • Dinteren, Jacques van (2005), Winkelklimaat stadscentrum ook zaak van ondernemers. In: De Gelderlander, 29 november 2004.

Regionaal economische ontwikkeling

 • Eppink, Th. W.A., J.H.J. van Dinteren (1986), An application of correspondence analysis in urban geography compared with cluster analysis and principal component analysis. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, pp. 213 – 220.
 • Dinteren, J.H.J .van, Th. W.A. Eppink ( 1986), Een toepassing van correspondentieanalyse in de stadsgeografie vergeleken met clusteranalyse en principale componentenanalyse. In: Acta Geographica Lovaniensia, vol. 26, pp. 105 – 120.
 • Dinteren, J. van, G. Rienstra (1994), De intermediaire dienstensector: schakel in de netwerkeconomie. In: Geografie, juni, pp. 34 – 39.
 • Dinteren, J.H.J. van, P. Janssens, J.M.J. Goris, C.A.M.J. Grijzen (1995), Brabantse steden: geen rij, geen ring. In Stedebouw en Volkshuisvesting, nr. 7/8, pp. 4 – 9.
 • Dinteren, J.H.J. van (1995), Verbetering binnenstad zaak van alle betrokkenen. In: Tilburg Magazine, no. 1, pag 11 – 13.
 • Dinteren, J.H.J. van (1998), Het ruimtelijk-economisch netwerk. In: H. Priemus en E. Philipsen (red.), De toekomstige ruimtelijk-economische structuur van Nederland, pp. 45 – 56.
 • Dinteren, Jacques van (1999), Hochgeschwindigkeitszüge; ökonomische Effekte auf Städte und Regionen. In: Europlan – Informationen zur Stadt- und Regionalentwicklung, nr. 1, pp. 2 – 3.
 • Dinteren, Jacques van, Helmut Hardt (2004), Grensoverschrijdende projecten regio nodig. In: De Gelderlander, 21 oktober 2004.
 • Dinteren, Jacques van, Maike de Lange (2005), A diagnosis of the medical sector in the larger Nijmegen region. In: Innovatief ondernemen in de medische sector (Innovatve ventures in the medical sector). Research report and conference proceedings. Nijmegen: Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Nijmegen.
 • Frank van Oort, Jacques van Dinteren, Bert van der Knaap, a. (2006), Ruimtelijk-economische netwerken. Den Haag / Rotterdam: Ruimtelijk Planbureau / NAi Uitgevers.
 • Dinteren, Jacques van, c.s. (2008), Regioarrangement B4YOU 2008 – 2011. Deltaplan Bèta & Techniek voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Nijmegen.

Overig

 • Dinteren, J.H.J. van (1982), Excursiegids van Nijmegen: Geografisch Instituut, Katholieke Universiteit.
 • Dinteren, J. van, N.J.M. Nelissen (1983), Stadsvernieuwing is meer dan wonen alleen. In: Kijk op Europese Stadsvernieuwing, no. 2, pp. 5 – 10.
 • Dinteren, J. van (1983), Nijmegen. In: Geografisch Tijdschrift, pp. 21 – 22.
 • Hendriks, P., J.H.J. van Dinteren, R. Reitsma (1983 – 1984). CMS-handleiding voor geografen. Versies 1 – 4. Nijmegen: Geografisch Instituut, Katholieke Universiteit.
 • Bout, H., J.H.J. van Dinteren, A.R. Krijgsman (1988), De bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen. In: Planologische Discussiebijdragen, pp. 63 – 72.
 • Dinteren, J.H.J. van, A.R. Krijgsman, H. Bout (1989), Bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen. Beperkte reikwijdte van provinciale polsstok. In: Stedebouw en Volkshuisvesting, pp. 11 – 17.
 • Dinteren, J.H.J. van, P.W.M. SchuIten, J. Bout (1991), Bedrijf, bereikbaarheid en beleid. In: Verkeerskunde, nr. 4, pp. 40 – 45.
 • Dinteren, J.H.J. van, J. van Haaren (1994), Uniek toeristisch-recreatief actieplan voor IJsselgebied. In: Recreatie en Toerisme, februari, pp. 26 – 29.
 • Buursink, Jan, en Jacques van Dinteren (red.; 2005), Het eigentijdse Nijmegen. Fagus.