Vastgoed en gebiedsontwikkelingen (Nederland)
 • Marktanalyse en conceptontwikkeling voor twee kantorenlocaties op Teleport (Sociaal Fonds Bouwnijverheid)
 • Onderzoek grondprijzen werklocaties Drechtsteden (ROM Drechtsteden)
 • Revitalisering Hoog Zestienhoven (gemeente Rotterdam)
 • Expert in de rechtszaak rondom de gebiedsontwikkeling Kruitfabriek in Muiden (gemeente Muiden)
 • Ontwikkelingsstrategie voor Elst Zuidoost (gemeente Overbetuwe)
 • Multifunctionele herontwikkeling haven en omgeving in Elburg (gemeente Elburg)
 • Revitaliseringsplan voor bedrijventerrein De Tweeling (gemeente Emmen)
 • Onderzoek naar de kwaliteit van Gelderse bedrijventerreinen (provincie Gelderland)
 • Ontwikkelingsscenario’s voor de Kanaalzone (gemeente Helmond)
 • Analyse van de kwaliteit van 600 bedrijventerreinen in Noord-Brabant (provincie Noord-Brabant)
 • Marktanalyse, concept en stedenbouwkundig plan voor bedrijventerrein De Beitel (gemeente Heerlen)
 • Strategische ontwikkelingsvisie voor de A4 corridor: Westside@Work (gemeenten Schiedam en Vlaardingen, Stadsregio Rotterdam)
 • Risicoanalyse ontwikkeling Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) bedrijventerrein bij Anna Pauwlona (provincie Noord-Holland)
 • Marktanalyse, conceptontwikkeling en stedenbouwkundig plan voor duurzaam bedrijventerrein De Brem (gemeente Gennep)
 • Externe procesbegeleiding businessplan businesspark Schieveen (gemeente Rotterdam)
 • Herontwikkeling Kanaalzone Dieren (gemeente Rheden)
Innovatiedistricten, science parks, campussen (Nederland; internationaal)
 • Marktanalyse en conceptontwikkeling voor een private campusontwikkeling in de regio Brussel (in samenwerking met IADP-partners)
 • Haalbaarheidsanalyse, conceptontwikkeling en stedenbouwkundig plan voor business- en science park Vnukovo, Moskou (Comstrin)
 • Analyse van de kwaliteiten van potentiële satellietlocaties voor Utrecht Science park (Stichting Utrecht Science Park)
 • Marktanalyse, programma van eisen en master plan voor Wetenschapspark Gent (samen met Studiegroep Omgeving; Stad Gent)
 • Science parken: innovatie of imago? Vergelijkend onderzoek op Nederlandse science parken. Eigen onderzoek.
 • R&D gerelateerd vastgoed als interessant vastgoedobject (samen met prof. Willem Keeris; Hendriks Vastgoed en Kadans)
 • Een vergelijkende studie naar science parken in het Midden Oosten (groep van private investeerders)
 • Concept voor de Witte Biotechnologie Campus Delft (DSM)
 • Concept voor de ENCI Campus (ENCI)
 • Marktanalyse en ontwikkelingsplan voor het JITG Science Park in Amman, Jordanië (consortium van private partijen)
 • Vastgoedanalyse van Nederlandse science parks (Kadans Vastgoed; in samenwerking met Caudata)
 • Vastgoedstrategie voor Pivot Science Park, Oss (gemeente Oss en provincie Noord-Brabant; in samenwerking met Caudata)
 • Route naar een versterkt park management op Utrecht Science Park (samen met Twynstra Gudde; Stichting Utrecht Science Park)
 • Marktanalyse, conceptontwikkeling en master plan voor een industriële innovatie campus in Brussel (samen met KCAP, ARUP en Caudata; private partij)
 • Marktanalyse, concept en stedenbouwkundig plan voor de Automotive Campus in Helmond (gemeente Helmond)
 • Visieontwikkeling en procesbegeleiding voor Zernike Science Park in Groningen (Stuurgroep Het Akkoord van Groningen)
 • Haalbaarheidsanalyse, conceptontwikkeling en stedenbouwkundige uitwerking Novio Tech Campus, Nijmegen (gemeente Nijmegen, NXP, Oost NV)
 • Haalbaarheidsanalyse, conceptontwikkeling en stedenbouwkundige uitwerking voor de NXP site Nijmegen (NXP)
 • Businessplan, stedenbouwkundige verkenning en acquisitieplan voor Business en Sciencepark Greenpark (Regio Venlo).
(Overheids)beleid ruimtelijke en economische ontwikkelingen (Nederland)
 • Regionale samenwerking bij de ruimtelijke planning van kantoorontwikkelingen (provincie Limburg)
 • Nieuwe werkvormen, functiemenging en de gevolgen voor ruimtelijk beleid (provincie Flevoland)
 • Grondprijsstrategieën bij de uitgifte van bedrijventerreinen (provincie Fryslân)
 • Procesbegeleiding regionale samenwerking bij bedrijventerreinenbeleid (provincie Fryslân)
 • Alternatieve vormen van grondbeleid bij de uitgifte van bedrijventerreinen (gemeente Enschede)
 • Analyse functioneren grondbeleids-instrumentarium en ex ante evaluatie Grondexploitatiewet (Ministerie VROM)
 • Een nieuw bedrijventerreinenbeleid voor zeven regio’s (provincie Limburg)
 • Parkmanagement Maasvlakte 2 (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Zorgvuldig ruimtegebruik Distripark, Maasvlakte 2 (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Regionaal bedrijventerreinenbeleid (Ministeries VROM en EZ)
 • Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen (ministerie VROM)
 Projecten in Vlaanderen
 • Naar een nieuwe segmentatie van werklocaties op basis van omgevingskwaliteit en verwevenheid (Ruimte Vlaanderen)
 • Slim omgaan met logistiek op bedrijventerreinen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen)
 • Ondersteuning op ruimtelijk-economisch vlak bij het opstellen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Ruimte Vlaanderen)
 • Economische onderbouwing kantoorontwikkeling Tele Atlas, Gent (Bouwfonds Vastgoed)
 • Economische visie op bedrijventerreinen en mobiliteit in de provincie Antwerpen (GOM-Antwerpen, Economisch Studiebureau voor de provincie Antwerpen)
 • Het ruimtelijk-economisch functioneren van stedelijke regio’s en verdichtingsgebieden (Team Strategisch Programma Ruimtelijke Economie Vlaanderen)
 • Ruimtelijk-economische aspecten kantoren en kantoorachtigen Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Ruimtelijke Planning)
 • Ruimte voor grootschalige detailhandel. Ruimtelijk-economische aspecten van de grootschalige detailhandel in Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Maatregelen intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen in Gent (stad Gent. Uitgevoerd i.s.m. Studiegroep Omgeving)
 • Bedrijventerreinenstrategie provincie Antwerpen (GOM Antwerpen, Economisch Studiebureau voor de provincie Antwerpen)
 • Intensivering van het ruimtegebruik op de Rechter Scheldeoever (Stad Antwerpen)
 • Schaarste aan grond: zoeken naar innovatieve oplossingen (Vlaams Economisch Verbond)
 • Economische visie op bedrijventerreinen en mobiliteit in de provincie Antwerpen (GOM-Antwerpen, Economisch Studiebureau voor de provincie Antwerpen)
 • Vooronderzoek ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen: naar een Vlaams prognosemodel (Vlaamse Gemeenschap – Administratie Economie i.s.m. Idea Consult)
 • Marktanalyse, programma van eisen en master plan voor Wetenschapspark Gent (samen met Studiegroep Omgeving; Stad Gent)
 • Marktanalyse, conceptontwikkeling en master plan voor een industriële innovatie campus in Brussel (samen met KCAP, ARUP en Caudata; private partij)
 Marktanalyses, conceptontwikkeling en ontwikkelingsstrategieën internationaal
 • Marktanalyse en conceptontwikkeling airport city bij Immam Khomeini International Airport, Teheran, Iran (rijksoverheid)
 • Marktanalyse en ontwikkelingsstrategie new town North West Industrial City, Saoedi Arabië (NICDP)
 • Marktanalyse en ontwikkelingsstrategie new town Sudair, Saoedi Arabië (MODON)
 • Ruimtelijk-economische onderbouwing luchthaven Xiamen, China (gemeente Xiamen)
 • Ruimtelijk-economische onderbouwing Zhuhai Airport, China (gemeente Zhuhai)
 • Economisch ontwikkelingsplan en ruimtelijk master plan voor Musandam Governorate, Oman (Supreme Council for Planning, Government of Oman).
 • Sociaal-economisch onderzoek en marktanalyse voor stedelijke ontwikkeling bij de internationale luchthaven van Mauritius (Omnicane; Europese Investeringsbank)
 • Quick scan economische vooruitzichten en ontwikkelingsmogelijkheden voor Greentown, Curaçao (Foundation Greentown)
 • Marktanalyse en ruimtelijke ontwikkeling stad en haven Al Lith, Saoedi Arabië (private partij)
 • Ontwikkelingsmogelijkheden van de haven van Duisburg, Duisport (Havenbedrijf Rotterdam)
 • Grootschalige gebiedsontwikkeling Kribi regio, Kameroen (rijksoverheid Kameroen)
 • Toelatingsstrategie en stedenbouwkundig plan voor Bahrein Logistic zone (General Organisation of Sea Ports, The Kingdom of Bahrain)
 • Ontwikkelingsstrategieën voor stedelijke gebiedsuitbreiding in Lagos, Nigeria (private investeerder)
 • Doelgroepenanalyse en stedenbouwkundig masterplan Airport Niederrhein (Airport Niederrhein, Duitsland)