Door expertise en enthousiasme slagen we er steeds in draagvlak te creëren voor de beleidskeuzes en actieplannen die we voorstellen. Interactie met de opdrachtgever, maar vooral met betrokken partijen zoals ondernemers en vastgoedpartijen, staan centraal in onze projecten die gericht zijn op de economische ontwikkeling van gemeenten, regio’s of bedrijfssectoren.  Vanuit een analyse van de huidige situatie en relevante trends, wordt via het afwegen van scenario’s, gekomen tot een lange termijn strategie. Die wordt vertaald in een actieplan, waarbij we – gezien de dynamiek van de economie – doorgaans kiezen voor een flexibele, gemakkelijk bij te stellen vorm. We zijn, evenals onze opdrachtgevers, ambitieus. Maar (uiteindelijk) wel met twee benen op de grond: realistisch-ambitieus. De plannen moeten immers haalbaar zijn en een wezenlijke bijdrage leveren aan de beoogde duurzaam economische ontwikkeling van stad of regio. De strategie moet binnen een gebied veranderingen op gang brengen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van terreinen en gebieden. Met als doel betere bedrijfsresultaten, minder milieubelasting en een intensiever gebruik van de beschikbare ruimte op bestaande en nieuwe werklocaties.

Zier ook de blog ‘Rolling plans’ en de kwikzilver economie.