Er ontstaat in de maatschappij meer en meer weerstand tegen monofunctionele gebieden. Vooral als het werkfuncties betreft. Een groot deel van de bedrijvigheid is overigens nog steeds verspreid door de stad te vinden. Vanuit oogpunt van aantrekkelijke leefomgevingen moet dit waar mogelijk zo blijven. Beter is het nog die gemengde milieus te versterken en de mogelijkheden daartoe zijn zeker aanwezig, want:

  • bij kantoorondernemingen valt een groeiende voorkeur te bespeuren voor een gemengde, multifunctionele omgeving, die via verschillende vervoerswijzen te bereiken is;
  • er zijn milieutechnische ontwikkelingen die een sterke(re) verweving van bedrijven met andere functies mogelijk maken;
  • er is een toename van het aantal zelfstandige professionals die thuis werken of op een flexibele werkplek in een stedelijke omgeving.

Naar de toekomst moet het uitgangspunt in de ruimtelijke planning wellicht zijn: verweven waar het kan en scheiden waar het moet. Er is echter ook een tegen-beweging: er is goedkope ruimte op formele locaties (met name bedrijventerreinen), het omzetten van kleine bedrijfslocaties naar woningbouw is financieel interessant, en omwonenden worden minder tolerant ten opzichte van bedrijven in hun omgeving. Dat leidt onder meer tot vragen over het in te zetten instrumentarium.

Zie voor nadere informatie bijvoorbeeld het artikel over verweving (functiemenging) in het tijdschrift Ruimte. Klik hier.