Van beleidsinitiatief tot projectrealisatie, steeds klinkt de vraag om een goede economische verantwoording. Met onze onderzoeken en adviezen geven we antwoord op de vraag of een ruimtelijke investering markttechnisch haalbaar is, of deze maatschappelijk verantwoord is en economisch zal renderen. In onze aanpak verbinden wij onze kennis van markten, economie en exploitaties met ruimtelijke planning, stedenbouw en strategisch inzicht in bestuurlijke en juridische afwegingen door samenwerking met andere adviesbureau’s. Door waar nodig te kiezen voor een interdisciplinaire aanpak wordt gericht ingespeeld op brede vraagstellingen van onze opdrachtgevers in de publieke en private sector. We adviseren daarbij vanuit vier invalshoeken:

  • De markt-technische invalshoek richt zich op de afstemming van vraag en aanbod: welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er in markten, en welke kansen biedt dat voor investeringen?
  • De ruimtelijk-economische invalshoek richt zich op de situering en fasering van economische ontwikkelingen, en op het programma van eisen van de beoogde doelgroepen.
  • De financieel-economische invalshoek richt zich op vragen over de economische effecten van investeringen ( geld, werkgelegenheid, maatschappelijke kosten en baten), en op de vraag of investeringen financieel haalbaar zijn.
  • De financieel-organisatorische invalshoek richt zich onder meer op de samenwerking van publieke en private partners in projecten, op de mogelijkheden van subsidiëring en financiering door derden, en op de (financiële) organisatie van een project.

Zie voor nadere informatie ook:

Market research for urban master plans: put the strategy at the core

En om te zien hoe het buiten Nederland en Vlaanderen er aan toe gaat:

Verwende consultants op zoek naar info in het verre buitenland