Wij zijn een warm voorstander en pleitbezorger van ‘market driven urban development‘: een integrale planning die serieus kijkt naar de marktmogelijkheden, doelgroepen en hun eisen, daarop gebaseerde duurzame concepten en veerkrachtige ontwikkelingsstrategieën. Overheden, ontwikkelaars en beleggers kunnen niet langer volstaan met te zeggen dat ze gevoel hebben voor de markt. Daarvoor zijn stedelijke ontwikkelingen te complex geworden. Zeker nu we meer en meer te maken krijgen met ingewikkelde binnenstedelijke locaties. Op die locaties liggen de eisen nóg hoger: ruimtelijke kwaliteit telt hier zwaarder en menging van functies wordt geëist om de gewenste levendigheid en stedelijkheid te realiseren. Ook de veranderingen in bijvoorbeeld de economie (meer kenniswerkers) en demografie (vergrijzing) vragen om nieuwe concepten. Met alleen marktgevoel kan een vastgoedontwikkelaar of een overheid het niet meer redden….

Met een geïntegreerde benadering gaat geen informatie verloren door los van elkaar staande deelonderzoeken, wordt tijdwinst geboekt, komt een beter product sneller tot stand en kunnen, juist door deze manier van werken, kosten worden bespaard.

Een voorbeeld van deze aanpak, specifiek voor innovation areas, is de Innovation Area Development Partnership (IADP). Dit is een samenwerkingsverband van acht Nederlandse ontwerp-, advies- en ingenieursbureaus: Arup, Caudata, Kadans Real Estate, KCAP Architects&Planners, PT Finance, Royal HaskoningDHV, UNStudio en Zjak Consult.