Innovatie is het sleutelwoord in plannen van overheden om het economisch klimaat te versterken. Voor een succesvol innovatiebeleid zullen tal van voorwaarden moeten worden gecreëerd. Daarbij kan niet voorbij worden gegaan aan de fysieke omgeving die bedrijven nodig hebben om succesvol te kunnen werken aan nieuwe ideeën, producten en diensten. Doorgaans betreft het zeer specifieke gebouwen die vaak grote investeringen vragen. Het kan gaan om zowel kantoren als om laboratoria, clean rooms, kleinschalige (proef)productie-eenheden, enzovoort. Gebouwen die veelal te vinden zijn op science parken, industriële innovatie campussen en innovatiedistricten. Deze ‘innovation areas’ zijn essentiële onderdelen geworden van lokale en regionale innovatieve ecosystemen. De ontwikkeling van innovation areas is complex en vraagt om goed onderbouwde integrale plannen op gebiedsniveau. Eveneens vraagt het om duidelijke ideeën over het management van het park, de financiering, richtlijnen voor gebouwen en vastgoedfinanciering. Om dit goed aan te pakken hebben Jacques van Dinteren en Paul Jansen (Caudata) het initiatief genomen voor de Innovation Area Development Partnership. Zie de IADP website.

Blogs met nadere informatie:

Het campus virus en het innovatiedistrict

Success factors for science parks

Site design for science parks

Your own industrial co-innovation park

 

Conference paper:

Managing the eco-system of science parks and other areas of innovation (samen met Frank Werner, KCAP, en Laurens Tait (Arup)