Uiteenlopende zaken op het vlak van ruimtelijke en ruimtelijk-economische ontwikkelingen zie ik als mijn brede werkveld. Ik voer onder meer onderzoek uit naar en adviseer over uiteenlopende werklocaties, multifunctionele gebieden, stedelijke herontwikkelingen. Advisering over uiteenlopende ruimtelijk-economische ontwikkelingen is een ander deel van mijn werkzaamheden. Daaronder specifieke thema’s zoals de ruimtelijke gevolgen van nieuwe werkvormen, regionale samenwerking, economische actieplannen en strategieën en grondbeleid.

Samen met Paul Jansen (Caudata; Arup)) ben ik de Founding Partner van de Innovation Area Development Partnership (IADP). Hierin werken Arup, Caudata, Kadans Science Partner, Karres+brands, KCAP, La Salle Technova, Proof of the sum, PT Finance, UNStudio en Zjak Consult samen op het gebied van science parks, campussen en innovatiedistricten. IADP is lid van IASP, de International Association of Science Parks and Areas of Innovation.

Projecten waaraan ik werk of heb gewerkt zijn vooral te vinden in Nederland en Vlaanderen, en daarnaast in diverse landen buiten Europa (met name Midden-Oosten en Afrika).

Opleiding

 • Radboud Universiteit Nijmegen, doctoraal Stadsgeografie (1980)
 • Radboud Universiteit Nijmegen, doctoraat Beleidswetenschappen (1989)

Werkkringen

 • Stichting Nijmegen City (1975 – 1980), onderzoeker (vrijwilliger)
 • Raad voor de Europese Gemeenten (1980), onderzoeker
 • Radboud Universiteit, Geografisch en Planologisch Instituut (1981-1985), wetenschappelijk medewerker
 • Bureau Goudappel Coffeng (1985 – 1990), projectmanager Ruimtelijk-Economisch Onderzoek
 • Kolpron Consultants (nu Ecorys; 1991 – 1994), directeur Ruimtelijke Economie & Vastgoed
 • Buck Consultants International (1995 – 2004), partner Ruimtelijke Economie & Vastgoed
 • Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (2007 – 2013), bijzonder hoogleraar Economische Geografie
 • Royal HaskoningDHV (2004 – 2016), product manager Ruimtelijke Economie & Planning
 • Eigenaar van en consultant bij Zjak Consult (2016 – heden)
 • Founding partner en managing director Innovation Area Development Partnership (IADP; 2016 – heden)

Op deze website treft u tevens een overzicht aan van mijn publicaties en projecten.