In de huidige dynamische èn onzekere markt zijn sterke, duurzame concepten cruciaal. Een dergelijk concept neemt als uitgangspunt de marktmogelijkheden en kansrijke doelgroepen. Basisvoorwaarden zijn het goed inspelen op de plaatselijke situatie en waar mogelijk een mix van elkaar onderling versterkende functies. In ruimtelijke zin is het onder meer zaak de stedenbouwkundige context mee te nemen en te komen tot deelgebieden met een eigen identiteit en programma van eisen. Flexibiliteit moet zijn ingebakken om op veranderende omstandigheden goed te kunnen reageren. Dit geeft onze opdrachtgevers een bepaalde mate van zekerheid, ondanks marktschommelingen en onverwachte maatschappelijke ontwikkelingen. Een stevig fundament en toch flexibel.

Zie ook de blog: Concept and market orientation: heart and soul of the urban master plan